Przeskocz menu

Kontakt

Larum S.C.

04-942 Warszawa
ul. Ochocza 30c

Tel.:
(022) 872 46 54

E-mail:
larum@larum.org.pl

PRODUKTY - Kontrola Dostępu

Bibi SKD

 

 

 

Podstawowe parametry systemu sieciowego bibi:
obsługa do 10 000 kart zbliżeniowych
każde urządzenie rejestrujące posiada bufor o pojemności 32 000 zdarzeń
struktura połączeń w układzie gwiazdy do 1 km od komputera możliwość podłączenia do 256 kontrolerów obsługa do 2048 kontrolowanych przejść
tryb pracy: off-line, on-line przy uruchomionym programie bibi na komputerze zasilanie: 12V DC (11..15 V DC)
możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (ryglami, elektromagnesami, kołowrotami itp) poprzez wyjścia przekażnikowe (PK), albo tranzystorowe (OC). oprogramowanie systemu - program bibi (Windows 95,98,2000,NT)

Więcej

 

Prox

Prox 402 jest uniwersalnym czytnikiem identyfikatorów zbliżeniowych, umożliwiającym zbudowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, obsługującego do 407 użytkowników (do 10 tys. na zamówienie).
Więcej

 

 

PcTherm

PControl jest systemem kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o najnowsze osiągnięcie techniki w dziedzinie zabezpieczeń, jakim są karty transponderowe. Bardzo duża ilość kombinacji kodu (64 bity), brak konieczności zasilania karty (karta zasila się energią pobraną z czytnika) i w związku z tym praca bezkontaktowa, czynią PControl urządzeniem niezwykle niezawodnym i wygodnym w użyciu. Odczytywanie karty na odległość daje możliwość całkowitego utajnienia systemu , gdyż całe urządzenie może być ukryte pod warstwą tynku, boazerią i.t.p.
PControl jest systemem przeznaczonym do:
- kontroli dostępu do pomieszczeń, stref, urządzeń (max. 256)
- rejestracji zdarzeń
- rejestracji czasu pracy za pomocą typowych czytników C6 (C62) lub z wykorzystaniem czytnika z klawiaturą C6K
- identyfikacji osób, zwierząt, przedmiotów (max. 1100 lub 4600)
- kontroli i rejestracji procesów technologicznych
- kontroli wartowników
System ma zastosowanie w takich obiektach jak:
biura, hotele, urzędy, banki, zakłady pracy, budynki mieszkalne, magazyny, biura przepustek, parkingi itp.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i ewentualną rozbudowę systemu w przyszłości, umożliwiając dostosowanie go do każdych niemal wymagań użytkownika. Konstrukcja PControl daje możliwość konfigurowania od najprostszych, autonomicznych kontrolerów pojedynczych drzwi, do rozbudowanych sieciowych systemów identyfikacji, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy lub kontroli procesów technologicznych.

 

 

TANGO - SHERIFF

System kontroli dostępu TANGO nadzorowany jest przez oprogramowanie Sheriff KD. Obenie dostępna jest wersja programu oznaczona 6.68 posiadająca moduł komunikacyjny pracujący bezpośrednio w sieci TCP/IP.Co umożliwia tworzenie rozproszonych systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.Podstawowe parametry programu Sheriff KD.* liczba użytkowników: 2000 (4000) limitowana typem zastosowanych urządzeń kontroli dostępu
* liczba kontrolowanych przejść: 256
* osiem stref dostępu
* komunikacja z systemem KD przez łącza RS232/485 lub bezpośrednio przez sieć TCP/IP
* możliwość bieżącej kontroli stanu obecności osób w obiekcie
* zdarzenia powiązane z wizualizacją zdjęć rejestrowanych osób
* oprogramowanie dla WINDOWS XP